Web

Jnews null

 • Giao diện website Tin Tức số 1 hiện nay
 • Danh mục: Giao diện> Web> Wordpress
 • Phiên bản: 9.x
 • Sử dụng: Miễn phí

Jnews gốc

 • Giao diện website Tin Tức số 1 hiện nay
 • Danh mục: Giao diện> Web> Wordpress
 • Phiên bản: 9.x
 • Sử dụng: Miễn phí

Social Fixer

 • lọc nguồn cấp dữ liệu tin tức Facebook
 • Danh mục: Extension> Web
 • Phiên bản: 27.x
 • Sử dụng: Miễn phí

Polylang Pro

 • plugin dịch Wordpress đa ngôn ngữ dễ dùng nhất.
 • Danh mục: Plugin> Wordpress
 • Phiên bản: 3.x
 • Sử dụng: Miễn phí

Loco Translate Pro

 • plugin dịch Wordpress tốt nhất.
 • Danh mục: Plugin> Wordpress
 • Phiên bản: 2.4.0
 • Sử dụng: Miễn phí

Pretty Link Pro

 • Plugin rút gọn link, nhìn đẹp, chuyên nghiệp và tạo sự tin tưởng của người xem hơn
 • Danh mục: Plugin> Wordpress
 • Phiên bản: 3.2.3
 • Sử dụng: Miễn phí

Justify Text

 • Bật nút Justify (căn lề 2 bên) trở lại trình soạn thảo WordPress
 • Danh mục: Plugin> Wordpress
 • Phiên bản: 0.3
 • Sử dụng: Miễn phí

Duplicator Pro

 • Duplicator Pro Plugin cập nhật thường xuyên
 • Danh mục: Plugin> Wordpress
 • Phiên bản: 4.x
 • Sử dụng: Full cờ-rắc